Allergiën

Allergieën en intoleranties kunnen goed worden opgespoord d.m.v. testen. Wanneer de allergie is ontstaan tijdens het leven, kan meestal de allergie/ intolerantie worden verminderd en zelfs worden opgeheven. Wanneer de allergie in het D.N.A. zit, is dat moeilijk.